Zarządzenie Burmistrza nr 393/330/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 r.