Uchwała nr XVI/283/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Mikołowie.