Zarządzenie Burmistrza nr 389a/326/11 w sprawie informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2011 r.