Uchwała nr XVI/282/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie.