Uchwała nr XVI/281/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zmiany treści § 2 Uchwały Nr XIV/250/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego.