Zarządzenie Burmistrza nr 366/303/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r.