Uchwała nr XVI/280/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.