Zarządzenie Burmistrza nr 357/294/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 r.