Zarządzenie Burmistrza nr 355/292/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 r.