Zarządzenie Burmistrza nr 353/290/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków m.Mikołów na 2011 r.