Zarządzenie Burmistrza nr 349/286/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków m.Mikołów na 2011 r.