Zarządzenie Burmistrza nr 340 / 277 / 11 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej