Zarządzenie Burmistrza nr 339 / 276 / 11 w sprawie zmian zapisu w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa Nr 337/274/11 z dnia 29.07.2011 roku