Zarządzenie Burmistrza nr 338 / 275 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków m.Mikołów na 2011 r.