Zarządzenie Burmistrza nr 337 / 274 / 11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołów na 2011 r.