Zarządzenie Burmistrza nr 325 / 262 / 11 w sprawie sprzedaży nieruchomości