Zarządzenie Burmistrza nr 315 / 252 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok