Zarządzenie Burmistrza nr 312 / 249 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok