Zarządzenie Burmistrza nr 310 / 247 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok