Zarządzenie Burmistrza nr 308 / 245 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok