Zarządzenie Burmistrza nr 298 / 235 / 11 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola nr 4