Zarządzenie Burmistrza nr 286 / 223 / 11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.