Zarządzenie Burmistrza nr 287 / 224 / 11 w sprawie ustalenia dnia wolnego  w dniu 24 czerwca 2011 r.