Zarządzenie Burmistrza nr 281 / 218 / 11 w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. „Nowy wymiar przedszkola- wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”