Zarządzenia Burmistraza od nr 64/1/2011 do nr 273/210/2011 znajduja się pod adresem

http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=zarzadzenia_burmistrza_2011