Uchwała nr XVI/269/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.