Wojciech Klasa

pok. nr 3, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 43
e-mail: wojciech.klasa@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w szczególności należy:

  • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • opiniowanie wniosków różnych podmiotów dotyczących zmian zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Mikołów
  • kreowanie nowych elementów struktury przestrzennej miasta Mikołów
  • koordynacja działań podmiotów prywatnych i działań miasta w zakresie kształtowania fragmentów miasta w skalach urbanistycznych
  • udział przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego
  • opiniowanie projektów podziału nieruchomości
  • opiniowanie projektów dokumentów planistycznych gmin sąsiednich
  • opiniowanie zgodności inwestycji z zapisami planów miejscowych
  • wykonywanie innych zadań z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki.