Uchwała nr XV/266/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.