Uchwała nr XV/263/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Kownackiej.