Uchwała nr XV/260/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.