Uchwała nr XV/259/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.