Uchwała nr XV/257/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.