Uchwała nr XV/251/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie korekty załącznika nr 4 do Uchwały Nr XIV/237/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2012.