Uchwałą nr  II/4/2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej