Uchwała I/2/2010  z dnia 1.12.2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej miasta Mikołowa