PN 50/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB, wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Rynek 4 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza.