Przebudowa przepustu w rejonie skrzyżowania ul. M. Konopnickiej i ul. Reta w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 95991 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015