Asysta techniczna w zakresie obsługi technicznej systemu informatycznego zainstalowanego w Urzędzie Miasta Mikołów w zakresie pakietu Ratusz obejmujący aplikacje Finansowo Księgowe, Podatkowe, Kadry Płace, Środki Trwałe, Odpady Komunalne
Numer ogłoszenia: 167595 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015