PN 42/2015   Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie - Kamionce przy ul. Katowickiej 122 (Nr działki 944/24, 455/32, 767/36)
Numer ogłoszenia: 252252 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015