Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie - Bujakowie na długości 1350 m od przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej
Numer ogłoszenia: 116307 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015