Roboty budowlane polegające na wykonaniu przejść i ścianek działowych w obiekcie szkoły nr 7 przy ul. Zamkowej 1 w Mikołowie - Mokrem
Numer ogłoszenia: 116811 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015