Przebudowa przepustu w rejonie skrzyżowania ul. M. Konopnickiej i ul. Reta w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 118911 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015