PN 12/2015 Dostawa do Urzędu Miasta w Mikołowie serwera bazodanowego z oprogramowaniem.
Numer ogłoszenia: 67435 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015