Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Uniwersytet Młodych Odkrywców (Części zamówienia 1 - 3)
Numer ogłoszenia: 4593 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015