MOPS PN-17/2014 Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz osób z ich otoczenia

Numer ogłoszenia: 234336 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014