Świadczenie usługi schronienia na rzecz podopiecznych MOPS w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 104016 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014