MOPS PN-22/2014 Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz osób z ich otoczenia

Numer ogłoszenia: 284226 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014