PN-11/2014/UE  -Świadczenie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 25 uczestników
projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego