DDP Dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 46140 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014