MOPS PN-16/2014 Usługa prowadzenia Klubu Rodzica dla uczestników i otoczenia projektu Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 217200 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014